Airband

ICOM IC-A210E

ICOM IC-A210E

Palubná letecká rádiostanica 118-136.975MHz s kanálovým rastrom 25/...

ICOM IC-A24E

ICOM IC-A24E

Obľúbená ručná rádiostanica pre pilotov, navigačné aj komunikačné k...

ICOM IC-A6E

ICOM IC-A6E

Obľúbená ručná rádiostanica pre pilotov, iba komunikačné kanály 108...

ICOM IC-A120E

ICOM IC-A120E

Nový typ palubnej rádiostnice, predaj od 04/2016!!! 118.000–136.99...