ICOM IC-718

ICOM IC-718
KV transceiver 0,5-30MHz


Klasický KV transceiver 0,5-30MHz
Jednoduché ovládanie
​Reproduktor na prednom panely
Doplnková DSP jednotka, UT-106
​vstavaný elektronický kľúč, mikrofónny kompresor,
.....