ICOM IC-7300

ICOM IC-7300
KV/50MHz/70MHz - revolučná novinka od ICOM plne založená na DSP


Inovatívny KV, 50+70MHz tranceiver plne založený na DSP,
High Performance Real-Time Spectrum Scope,
funkcia "vodopád" s vysokým rozlíšením,
​grafické zobrazenie audia ( nastavenie kompresora, filtrov,...)
15 diskrétnych PP filtrov,
​vstavaný automatický anténový tuner,
​veľký dotykový farebný TFT LCD,
špičková zvuková kvalita.
​Cena: 1124,17 EUR+DPH, t.j. 1349,00 EUR

​Ak máte záujem o vyskúšanie, alebo objednanie, kontaktujte nás.